Etický kodex a whistleblowing

Etický kodex

Společnost VWFS se při výkonu své činnosti a poskytování finančních služeb svým zákazníkům řídí etickými pravidly a závazky integrity skupiny Volkswagen Group stanovenými Etickým kodexem VWFS.

Porsche Inter Auto CZ spol s. r. o.  se zavázal při zprostředkování finančních produktů VWFS dodržovat závazná etická pravidla skupiny Volkswagen stanovená pro obchodní partnery v Business Partners Code of Conduct.

Etický kodex VWFS a Business Partners Code of Conduct naleznete na internetových stránkách  https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex.html 

Whistleblowing

Pokud se domníváte, že při činnosti Porsche Inter Auto CZ spol s. r. o.  pro VWFS došlo k porušení pravidel vyplývajících z Etického kodexu VWFS nebo Business Partners Code of Conduct, můžete takovéto porušení oznámit společnosti VWFS prostřednictvím whistleblowing systému koncernu Volkswagen Group. Podrobnosti naleznete https://www.vwfs.com/en/corporate-responsibility/whistleblower-system.html